ANUNT 1

In zilele de 18 si 19 noiembrie , este organizata vizita la Universitatea din Pitesti a dlui prof univ dr Gabriel MURARIU, responsabil grup tinta  in cadrul echipei de managemnt a proiectului d ela UGAL

ANUNT 2

In ziua de 15 decembrie, al orele 14.30, in sala Bibliotecii Universitare Pitesti, corp I , etaj I, va avea loc intalnirea grupului tinta si a echipei UPit de implementare a proiectului PERFORM cu reprezentantii echipei de magagement a proiectului de la Universitatea Dunarea de jos din Galati  Prof univ dr ing Lucian GEORGESCU, prof d ring Catalina ITICESCU

ANUNT 3

Pentru premierea performantelor obtinute in pregatirea doctorala si post doctorala de catre membrii grupului greupului tinta PERFORM, dosarele de candidatura se vor depune la Registratura Universitatii din Pitesti,  in perioada 15-18 decembrie 2014. Dosarele de candidatura trebuie sa corespunda prevederilor  metodologiilor de premiere

 

SEMINARII STIINTIFICE

Seminarii realizate

Nr.crt.

Denumirea activitatii

Data

Judetul

Localitatea

Adresa

1

 

MODULE+ WORKSHOPURI DE ANTREPENORIAT :

 

4.12.2014, 16h
9.12.2014, 14h30
10.12.2014, 16h
11.12.2014, 14h30
12.12.2014, 16h
15.12.2014, 14h
16.12.2014, 14h30
17.12.2014, 14h30
Sala S009

Arges

Pitesti

Str.Tg.din Vale, 1

2

MODUL : Utilizarea tehnicilor moderne de caracterizare in cercetarea stiintifica
DR , Chim MM DICU

20.12.2014
Corp R sala S
Ore :9-13

Arges

Pitesti

Str.Tg.din Vale, 1

3

Intalnire  cu reprezentantii  societatii Johnson Controls

8.12.2014
Corp I sala 301
18h30-20.30

Arges

Pitesti

Str.Tg.din Vale, 1

4

MODUL  Prelucrarea  rezultatelor cercetarii stiintifice utilizand programme TIC specifice
Dr, ing V Rizea

20.12.2014
Corp R sala S
Ora 14-18

Arges

Pitesti

Str.Tg.din Vale, 1

 

Nr
Crt

Activitatea

Data

Sala

Orele

1

Modul  “ Competitii proiecte de cercetare stiintifica nationale si internationale”
 Conf.dr. A.G. Plaiasu

28.11.2014

Rectorat, Tg din Vale, 1, sala S-parter

16-20

2

Dezbatere publica privind implementarea solutiilor inovatoare
Moderatori: GA Plaiasu,  I Didea, M Abrudeanu

21.11.2014

Rectorat, Tg din Vale, 1, sala S-parter

16-18

3

Seminar “ Legislatie în cercetare inovare”
Prezinta prof I Didea, Prof M Abrudeanu

15.11.2014

Rectorat, Tg din Vale, 1, sala S-parter

16-20

4

Modul
“Folosirea TIC in cercetarea stiintifica”
Informatician Marius ILie

29.11.2014

Rectorat, Tg din Vale, 1, sala S-parter

14-18

5

Modul  “Managementul calitatii in cercetarea stiintifica”  
Prof Alex Boroiu

22.11.2014

Rectorat, Tg din Vale, 1, sala S-parter

14-18

6

Modul “ Tehnici de elaborare a publicatiilor stiintifice

Prof Nicolae Viorel

26.11.2014

Rectorat, Tg din Vale, 1, sala S-parter

16-20

2

Seminar Prezentare si analiza mobilitati  grup tinta
Prof M Abrudeanu, prof I Didea

2.11.2014

Rectorat, Tg din Vale, 1, sala S-parter

18-20

1

Seminar: prezentare raport cercetare I  CPD  dr  Iuliana Boboaca

2.11.2014

Rectorat, Tg din Vale, 1, sala S-parter

16-18

9

Seminar
"Universitatea din Pitesti -
partener al administratiilor locale prin cercetari realizate in scopul
imbunatatirii transportului public de persoane".
Prof d ring Alexandru Boroiu

27.11.2014

Rectorat, Tg din Vale, 1, sala S-parter

18-20

10

Competitie:  candidaturi pentru premiere a doctoranzilor din grupul tinta

20.11.2014

Rectorat tg.din vale,1 sala S parter

16-18

 

Nr.crt.

Data

Tema seminarului ?tiintific

Expert

1.

31.05.2014

Prezentarea proiectului.Incadrarea în grupul tinta,obligatii, facilitati

Prof.univ.dr.ing.Abrudeanu Marioara

2

31.05.2014

Exigente si recomandari privind teza de doctorat

Prof.univ.dr.ing.Abrudeanu Marioara

3

27.08.201

Managementul cercetarii in competitiile pentru proiecte de cerceatre –dezvoltare

Prof.univ.dr.ing.Abrudeanu Marioara

 

Seminarii programate

Nr.crt.

Data

Tema seminarului stiintific

Expert

1

Septemrie 2014

Managementul calitatii în cercetarea stiintifica

Prof.univ.dr. Boroiu Alexandru

2

Septembrie 2014

Acces la resurse.Referinte bibliografice.Metode alternative de trimiteri bibliografice

S.L.dr.ing.Gabriela Plaiasu

3

Septembrie 2014

Tehnici de elaborare a publica?iilor ?tiin?ifice

Prof.univ.dr. Viorel Nicolae

4

Octombrie 2014

Locul ?i rolul sportului pentru toâi în sistemul naâional de educaâie fizica ?i sport

Prof.univ.dr. Liliana Mihailescu

 

MODULE DE FORMARE

Nr.crt.

Data

Tema modulului de formare

Expert

 

1.

26.07.2014

Respectarea egalita?ii de gen, egalita?ii de ?anse ?i nondiscriminarii în cercetarea ?tiin?ifica academica

Conf.univ.dr. Mihaela Neac?u

2

28.07.2014

Proprieta?i geometrice pentru func?ii analitice

Prof.univ.dr. Breaz Daniel

3

8.08.2014

Dezvoltarea durabila ?i protec?ia mediului

Conf.univ.dr. Mihaela Neac?u

4

11.08.2014

Operatori integrali

Prof.univ.dr. Breaz Daniel

 

MANIFESTARI STIINTIFICE

Work shop

27 septembrie 2014

Sala Senatului, Rectorat, orele 10

INOVARE, INTERDISCIPLINARITATE, INTERREGIONALIZARE IN FORMAREA TINERILOR CERCETATORI

Ing. Claudiu Sutan

© - 2014 PERFORM